Model Hrvatska

St. Mark's Church
Model Hrvatska / Uncategorized @bs

Model Hrvatska

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživele seksualno nasilje i promocije i zaštite seksualnih prava.

U okviru Ženske sobe deluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem pružaju direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživele seksualno nasilje. Aktivno rade na razvoju javnih politika, prevencijskih programa, unapređenju zakonodavstva, sprovođenju specijalizovanih edukacija te osveštavanju i senzibilisanju javnosti o problematici seksualnog nasilja.

Rad Ženske sobe odvija se kroz 5 osnovnih oblika aktivnosti:

  • direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja,
  • edukacija,
  • naučna istraživanja,
  • razvoj javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz javni rad, zagovaranje i umrežavanje,
  • izdavaštvo

  DIREKTAN RAD SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA

U okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja  multidisciplinarni tim stručnjakinja pruža besplatnu pomoć i podršku osobama koje su preživele seksualno nasilje:

podrška u postupku prijave seksualnog nasilja (pratnja na policiju, bolnicu, državno pravo, sud, centre za socijalnu rad);

priprema za sudski postupak;

savetovanje i terapija: krizno savetovanje (pravno i psihološko, informisanje o dostupnim uslugama u sastavu zdravstva), terapijski rad u proradi traumatskog iskustva;

informisanje i savetovanje za bliske osobe žrtve;

razvoj i publikacija različitih materijala namenjenih osobama koje su preživele seksualno nasilje.

Tim Centra pruža sveobuhvatnu pomoć i podršku osobama koje su preživele seksualno nasilje, skladno njihovim individualnim potrebama.

U timu Centra je i Darko, terapijski pas, čokoladni labrador, čija prisutnost i mirna energija umanjuje stres i nelagodu osoba koje se obrate za podršku, kako prilikom prvog susreta, tako i u kasnijem radu.